vmbo

Klaas Luten: ‘Techniek aantrekkelijk maken vergt collectieve inzet’

Creatieve krachtenbundeling in Drenthe

In Drenthe vinden allerlei creatieve initiatieven plaats om meiden te verleiden tot een toekomst in de techniek. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. “Want alleen met elkaar gaan we deze strijd winnen”, denkt Klaas Luten, deelschoolleider Theoretische Leerweg en bovenbouw vmbo Techniek op het Stad & Esch Lyceum.

Wie wordt de meest technische moeder van Drenthe? Een online quiz moet daar binnenkort het verlossende antwoord op geven. Luten: “Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel moeders een achterhaald beeld hebben van techniek. Ze weten niet altijd welke verschillende kansen techniek te bieden heeft. Dat is jammer, want juist moeders hebben een belangrijke stem in de profielkeuze van hun dochters.”

De online quiz, een initiatief van Sterk Techniekonderwijs (STO) Meppel/Steenwijk, moet de Drentse moeders aan een genuanceerder beeld helpen.

Een noodgreep, want vanwege corona zijn fysieke activiteiten even niet mogelijk. Dus dan maar langs digitale weg. In de hoop dat meer meiden geïnteresseerd raken in een toekomst in de techniek. Luten: “We maken deze quiz in nauwe samenwerking met het technische bedrijfsleven. Met ondernemers bedenken we allerlei quizvragen. Wanneer gebruik je bijvoorbeeld juist die ene kwast als je een schilderklus hebt en niet een andere? We bedenken uiteraard ook allerlei vragen over schone techniek. Bedrijven nemen een deel van de financiering voor hun rekening.”


"Moeders hebben een belangrijke stem in de profielkeuze van hun dochters."

Moeder-dochterdag

De quiz is niet het enige voorbeeld van hoe deze regio moeders inzet, hopende dat zij hun dochters een duwtje in de richting van een toekomst in de techniek geven. Luten: “Zo hebben we met een aantal scholen uit de regio Meppel en Steenwijk in samenwerking met het bedrijf Bouwmensen in Ruinen dit jaar een ‘Moeder- en dochterdag in de techniek’ georganiseerd. Tijdens die middag konden meiden en hun moeders ter plaatse in gesprek met rolmodellen. Ook gingen zij zelf met een opdracht aan de slag. Tijdens een praktijkles moesten zij in tweetallen een serveertray in elkaar zetten. Ruim veertig koppels hebben fanatiek gezaagd, gemeten, geverfd en geboord. Met na afloop enthousiaste reacties als: ‘Ik wist niet dat techniek zo breed was’. Een enorm succes en voor herhaling vatbaar.”

Teamspot

De keuze om moeders te betrekken in de brede coalitie die meiden moet verleiden tot een toekomst in de techniek, past precies in de filosofie van Luten. “Om techniek überhaupt aantrekkelijker te maken is een collectieve inspanning nodig”, is zijn overtuiging. “Liefst zo breed mogelijk.” Zo werken in Drenthe het bedrijfsleven en steeds meer vo-scholen al samen via een platform als ‘Teamspot’. Op dit platform kunnen werkgevers al hun stagemogelijkheden in de techniek plaatsen. Vervolgens gaat een Stagebureau namens de scholen op zoek naar geschikte kandidaten. Luten: “Voor werkgevers heeft dat als voordeel dat zij te maken hebben met slechts één contactpersoon die hen volledig ontzorgt.” Leerlingen die stage lopen bij de deelnemende bedrijven krijgen de opdracht om hun ervaringen vast te leggen, bijvoorbeeld op video. “Ook die verslagen plaatsen we op ‘Teamspot’. Zo gaat het platform steeds meer groeien en techniek steeds meer leven.”

Keuze techniek onder meisjes op vmbo (zeer) laag:

Vmbo-bb/-kb/-gl keuze voor technische profielen in 3e leerjaar:

(de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg)

Vmbo-tl NaSk-diploma:

(theoretische leerweg Natuurkunde en Scheikunde)

Maritiem

Vanuit diezelfde ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’ werken scholen in Drenthe onderling steeds meer samen om techniek breder op de kaart te zetten. Luten: “Zo starten we in Meppel in maart volgend jaar een keuzedeel ‘Maritiem’ voor derdejaars leerlingen van het vmbo, omdat daar in deze regio veel werkgelegenheid in is. Leerlingen leren in twee weken hoe het is om te leven en te werken aan boord van een schip. Zij doen dat deels op school, op het mbo, maar ook bij bedrijven en op schepen zelf.”

Het keuzedeel blijft niet beperkt tot Meppel en omgeving maar wordt toegankelijk gemaakt voor leerlingen uit heel Drenthe, zo is afgesproken. “Een unieke aanpak”, stelt Luten. “Dat is in Nederland nog niet eerder gebeurd.”


"We gaan deze strijd winnen. Door de beeldvorming steeds een beetje bij te stellen."

Techniekbox

Zelfs basisscholen worden niet vergeten in het collectief gedragen Drentse charmeoffensief. Luten: “Veel scholen zitten best in hun maag met de extra aandacht die ze moeten geven aan wetenschap & techniek. Om basisscholen te ondersteunen verzorgen wij daarom regelmatig gastlessen op locatie of we nodigen scholen uit bij bedrijven. Vanuit STO Meppel/Steenwijk hebben we bovendien gedurende de coronacrisis een Techniekbox ontwikkeld met daarin allerlei video’s en een QR-code naar online materialen. Een belangrijke toevoeging aan het aanbod, nu fysieke bezoeken even op een lager pitje staan.”

Nieuwe leerweg

Uiteindelijk zullen de collectieve Drentse inspanningen gezamenlijk resultaat hebben, verwacht Luten. “We gaan deze strijd winnen. Door de beeldvorming steeds een beetje bij te stellen. Door het onderwijs beter aan te sluiten op huidige ontwikkelingen in de techniek. En door aandacht te schenken aan schone vormen van techniek, zoals domotica en nieuwe technische mogelijkheden en oplossingen, zoals virtual reality, internet of things, smart technology en big data.”

Extra troef is de nieuwe leerweg die nu ontwikkeld wordt en die vanaf 2024 operationeel zal zijn. Luten: “Dat biedt ons de kans om in de opleiding meer praktische componenten toe te voegen, en leerlingen sneller in contact te brengen met techniek. Ook die route zal uiteindelijk meer meiden naar de techniek gaan brengen. Dus ik ben eigenlijk best optimistisch gestemd.”

Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs is een samenwerking tussen SPV (Stichting Platforms VMBO) en Platform Talent voor Technologie in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de periode 2020 – 2023 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo via de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. De regio Meppel/Steenwijkerland staat de komende jaren voor een belangrijke uitdaging. De vraag naar technisch geschoolde arbeidskrachten groeit, maar in de regio is tegelijkertijd sprake van een forse demografische krimp. Sterk Techniekonderwijs Meppel-Steenwijk, een samenwerkingsverband van zes vo-scholen in Drenthe, heeft daarvoor een plan ontwikkeld dat steunt op vier pijlers: de instroom bevorderen, de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, een nieuwe leerweg ontwikkelen en meer samenwerking zodat de route van leerling naar school naar het bedrijfsleven zo optimaal mogelijk verloopt.

Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs is een samenwerking tussen SPV (Stichting Platforms VMBO) en Platform Talent voor Technologie in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de periode 2020 – 2023 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo via de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. De regio Meppel/Steenwijkerland staat de komende jaren voor een belangrijke uitdaging. De vraag naar technisch geschoolde arbeidskrachten groeit, maar in de regio is tegelijkertijd sprake van een forse demografische krimp. Sterk Techniekonderwijs Meppel-Steenwijk, een samenwerkingsverband van zes vo-scholen in Drenthe, heeft daarvoor een plan ontwikkeld dat steunt op vier pijlers: de instroom bevorderen, de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, een nieuwe leerweg ontwikkelen en meer samenwerking zodat de route van leerling naar school naar het bedrijfsleven zo optimaal mogelijk verloopt.

Deel via: