Pagina 2

Voorwoord

Pagina 4

vmbo

Creatieve krachtenbundeling in Drenthe

Pagina 5

havo/vwo

Hofstad Lyceum zet in op diversiteit en onderzoekende houding

Pagina 6

de werkvloer

‘Vakbonden en werkgevers: ontwikkel een duidelijke visie’

Pagina 7

mbo

Hoe verder na ‘Miss IT’?

Pagina 8

hbo

Intensieve begeleiding werpt vruchten af

Pagina 9

de werkvloer

'Genderinclusie moet doorleefd worden'

Pagina 10

internationaal

'Gender­stereotypen uitdagen en ontmantelen’

Pagina 11

aanpak

Kansrijk werk in beroepen van de toekomst

Pagina 12

aanpak

‘Handen uit de mouwen en aan de slag!’

Deel via: