aanpak

FME: Vrouwen in Techniek – op weg naar 30% in 2030

Kansrijk werk in beroepen van de toekomst

Slechts 14 procent: dat is het percentage vrouwen dat anno 2020 in de techniek werkt. Als het aan FME-directeur Arjel Woudstra ligt, stijgt dat percentage tussen nu en 2030 naar 30%. “Dat is keihard nodig”, stelt zij, “want als we niets doen stevent onze sector af op een tekort van 120.000 arbeidskrachten.”

Arjel Woudstra

Dat lage percentage vrouwen in de techniek, hoe komt dat?

“Dat heeft heel veel met imago te maken. Techniek wordt nog vaak geassocieerd met ‘ingewikkeld’ en moeilijk’. Werken in deze sector zou bovendien vies en zwaar zijn. Een beeld dat flink achterhaald is. Veel hightechbedrijven beschikken bijvoorbeeld over clean rooms, waar geavanceerd en schoon werk verricht wordt. Werken in de techniek vereist bovendien andere dan louter technische kwaliteiten. Het vraagt bijvoorbeeld ook om creativiteit, nodig om grote maatschappelijke uitdagingen die op ons bordje liggen het hoofd te bieden.”

Dat percentage vrouwen moet omhoog, vindt FME. Waarom?

“Uit cijfers blijkt dat we in 2030 zo’n 120.000 technische vakmensen tekortkomen. Dus hebben we iedereen nodig. FME heeft daarom een actieplan opgesteld: ‘Vrouwen in Techniek – op weg naar 30% in 2030’. Een dikke verdubbeling van het huidige percentage, dat is wat we ambiëren. Dat helpt namelijk om het gapende gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te dichten. Daarnaast blijkt uit ervaring dat diversiteit maakt dat ondernemingen op allerlei fronten beter gaan presteren. De noodzaak is er dus, op meerdere vlakken.”


"Het helpt als kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met techniek"

Welke rol zie jij weggelegd voor de overheid?

“De technieksector is van enorm belang voor onze nationale economie. Ik zie daarom allereerst een rol weggelegd voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om stappen op dit dossier aan te jagen, maar zeker ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Wat kan helpen is zoiets als een vrouwenquotum, maar ook maatregelen die het eenvoudiger maken dat vrouwen vaker fulltime gaan werken. Extra ondersteunende maatregelen rondom kinderopvang bijvoorbeeld, maar ook fiscale maatregelen, waardoor het loont om meer uren te gaan maken.”

Ook de onderwijssector in brede zin kan hier iets aan doen. Wat precies?

“Het helpt als kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met techniek. Al op de basisschool, wat mij betreft. Ook is het belangrijk dat technieklessen in het onderwijs zo goed mogelijk aansluiten op de belevingswereld van meisjes. Platform Talent voor Technologie (PTvT) heeft het zogenaamde ‘Bèta&TechMentality-model’ ontwikkeld. Dat laat zien dat ieder talent zich kan ontwikkelen in de techniek. Het biedt bovendien aanknopingspunten om verschillende typen meisjes aan te spreken op hun drijfveren en triggers. Dat kan helpen. Uiteraard kunnen ook rolmodellen en ambassadeurs bijdragen om meiden te verleiden tot een toekomst in de techniek.”


"Wij gaan vooral benchmarken en goede voorbeelden delen"

Wat kunnen bedrijven er zelf aan doen?

“Dat begint allereerst met bewustwording, met beseffen dat het qua diversiteit beter kan. En als dat zo is, dat besef dan direct omzetten in een bedrijfsplan. Met antwoord op vragen als: ‘hoe zorgen we ervoor dat vrouwen bij óns solliciteren en dat we ze, als we ze eenmaal binnen hebben, ook vasthouden?’ Soms kunnen hele concrete maatregelen al een groot verschil maken. Zo heeft Joanne Meyboom, Managing Director van Siemens Smart Infrastructure en lid van de directie van Siemens Nederland, een tijd lang alleen maar cv’s van vrouwen willen ontvangen. ‘Dat lijkt rigoureus, maar als ik dat niet gedaan had, dan was er bij ons niets veranderd’, luidde haar argumentatie. Bij een bedrijf als Scania hebben ze de roosters van ploegen aangepast, zodat het voor vrouwen aantrekkelijker werd om er te werken. Ook heeft Scania hun vacatureteksten bekeken op vrouwvriendelijkheid. Allemaal maatregelen die helpen.”

In hoeverre kan FME daarin ondersteunen?

“Wij gaan vooral benchmarken en goede en inspirerende voorbeelden delen. Waar dat kan geven we gerichte impulsen. Zoals dit najaar met het ‘Wereldrecord Hologrammen bouwen’. Zo’n 60.000 jongeren deden hieraan mee en konden zelf ervaren hoe leuk techniek kan zijn. Ook zullen we er uiteraard alles aan blijven doen om het imago van de technieksector bij te stellen en van negatieve en onterechte vooroordelen te ontdoen. Wij positioneren werken in de techniek als ‘kansrijk werk’ in ‘beroepen van de toekomst’, nodig om grote maatschappelijke uitdagingen, zoals digitalisering en de energietransitie het hoofd te kunnen bieden. Mooi, creatief en relevant werk dus. Wie wil dat nou niet?”

Deel via: