aanpak

Beatrice Boots, Platform Talent voor Technologie:

‘Handen uit de mouwen en aan de slag!’

“We kunnen er geen genoegen mee nemen dat er maar zo weinig vrouwen actief zijn in de technieksector.” Dat stelt Beatrice Boots, directeur-bestuurder van Platform Talent voor Technologie (PTvT). Zij stelt een ‘brede aanpak’ voor om dat aandeel vrouwen te verhogen. En weet ook hoe ze dat moet aanpakken.

Beatrice Boots

Nieuwe kijk op jongeren

“Stereotype beeldvorming aanpakken: dat is één van de manieren om meer meiden voor technologie te interesseren. Ofwel: we moeten hen de veelzijdigheid van technologie en ict laten zien. En uitleggen dat je met een technische opleiding kunt werken in de zorg, handel, kunst, het onderwijs, noem maar op.

Met het BetaTechmentality model heeft Platform Talent voor Technologie een segmentatiemodel ontwikkeld, bedoeld om het onderwijs en het bedrijfsleven een nieuwe kijk op jongeren te bieden: hoe kunnen we hen betrekken bij bèta en techniek? In het model gaan we uit van de waarden en drijfveren van de jongeren zelf.”

Vroeg starten met interventies

“Ten tweede is het belangrijk dat we al vroeg, bij het basisonderwijs, starten met interventies en dat we deze de gehele doorlopende leerlijn blijven uitvoeren. Tot en met de werkvloer aan toe. Want we zien een grote uitval van vrouwen met een technische achtergrond op het moment dat ze de arbeidsmarkt betreden, ook wel de ‘lekkende pijplijn’ genoemd.”

Brede aanpak

“Om dit gat te dichten, zullen we moeten gaan voor een brede aanpak. Ik ben dan ook blij dat er steeds meer aandacht komt voor dit onderwerp. Bijvoorbeeld van staatssecretaris Mona Keijzer (ministerie van Economische Zaken en Klimaat), maar ook van Eurocommissaris Mariya Gabriel. Ik zou daar bovenop willen bepleiten: maak er actief kabinetsbeleid van in het nieuwe regeerakkoord.”

Handen uit de mouwen

“Platform Talent voor Technologie werkt al intensief samen met het primair en het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs, het universitair onderwijs en het bedrijfsleven aan het stimuleren van meer vrouwen in de techniek. Met elkaar willen we snel betekenisvolle stappen maken. Door al van jongsaf aan technologie onder de aandacht van meiden te brengen, maar ook door goede voorbeelden en mooie ervaringen te signaleren en delen, zodat we de aantrekkelijkheid van het technisch bedrijfsleven beter zichtbaar maken. We hebben hier iedereen voor nodig. In elke regio zijn mooie publiek-private samenwerkingsverbanden waar scholen en bedrijven op kunnen aansluiten, ook in het vmbo. En er zijn genoeg mooie voorbeelden om aan mee te doen.

Dus ik zou zeggen: handen uit de mouwen en aan de slag!”

Deel via: