hbo

Make IT Work doet het opvallend goed bij vrouwen

Intensieve begeleiding werpt vruchten af

mbo

Make IT Work doet het opvallend goed bij vrouwen

Intensieve begeleiding werpt vruchten af

Zo’n 32 procent van alle deelnemers aan ‘Make IT Work’ is vrouw. Een bijzonder hoog aantal, afgezet tegen wat in Nederland gebruikelijk is. Minstens net zo bijzonder is dat ‘Make IT Work’ deze vrouwelijke cursisten ook weet te behouden. Wat is het succes van de aanpak en wat kunnen we daarvan leren? Projectleider Ronald Kleijn en cursistencoach Lilian Smits geven de antwoorden.

Ronald Kleijn

Lilian Smits

Make IT Work’ schoolt hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond om tot ICT'er, naar een functie op hbo-niveau. Na vijf maanden intensief buffelen starten de cursisten na een reeks toetsen en assessments in een baan bij de werkgever.

Lilian Smits: “We zijn in 2015 gestart met een cohort van 22 deelnemers. Deelnemers moeten eerst een strenge selectie aan de poort doorstaan. Zij krijgen een assessment, bestaande uit een cognitieve test en een competentietest. Vervolgens moeten zij solliciteren op een werkgeversmarkt, in een speeddate-achtige setting. Dat zij dit zonder noemenswaardige ICT-kennis en -ervaring doen, zegt veel over hoe gemotiveerd zij zijn. Inmiddels starten we vier keer per jaar met de opleiding tot Software Engineer en twee keer met de opleiding tot Business en Data Analist in groepen van zo’n twintig cursisten.”

Ronald Kleijn: “Toen we van start gingen wilde een aantal bedrijven het wel op onze manier proberen. De afspraak is dat zij 6.000 euro betalen in ruil voor een omgeschoolde Junior Software Engineer of Business en Data Analist, dus dat is best aantrekkelijk. De rolverdeling binnen deze publiek private samenwerking is helder. Wij luisteren goed naar wat werkgevers nodig hebben, doen de werving en selectie van kandidaten; de matching doen we gemeenschappelijk. Na vijf maanden leren en werken treedt de cursist in dienst bij de desbetreffende werkgever en sluiten we het traject min of meer af met vier terugkomdagen. Inmiddels is het aantal deelnemende werkgevers fors toegenomen tot zo’n 150 in totaal, omdat gebleken is dat deze aanpak werkt.”

Keuze technische studies onder vrouwen is laag:

Hbo: 24% kiest voor bètatechniek

Opvallend is dat slechts acht procent van de cursisten onderweg afvalt. Minstens net zo opvallend is het hoge aantal vrouwen dat zich via Make IT Work laat omscholen: zo’n 32 procent.

Smits: “Hoe dat precies komt, dat is voor ons ook min of meer een mysterie. Maar we hebben daar uiteraard wel wat ideeën over. Zo heb ik inmiddels gesprekken gevoerd met zo’n 600 cursisten. Als ik dan vraag waarom zij voor Make IT Work kiezen, worden vier redenen genoemd: vanwege de baangarantie, de combinatie van werken en leren, omdat ze in een echte klas zitten met een echte docent en echte klasgenoten, en vanwege de kwaliteitswaarborg: er zit een hogeschool achter. Met name die laatste twee redenen (veiligheid en zekerheid) zijn vaker belangrijk voor vrouwen dan voor mannen, valt mij op. Daar komt wellicht bij: werkgevers in de ICT geven steeds vaker aan specifiek op zoek te zijn naar vrouwen omdat ze op zoek zijn naar meer diversiteit. Omdat vrouwen meer gezocht worden, worden ze dus ook meer aangenomen.”

Vrouwen binnenhalen is één, maar Make IT Work weet ze vervolgens ook binnen te houden, getuige het lage aantal uitvallers.

Smits: “Dat zit ‘m voor een belangrijk deel in de begeleiding. Met individuele coaching, teamcoaching, via workshops. Los van de vakinhoudelijke lessen en workshops besteden we aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en aan het werken in een (scrum-)team. We blijven er gedurende het hele traject bovenop zitten. Dat doen we overigens bij alle studenten: man of vrouw. De persoonlijke aandacht is gedurende die vijf maanden heel groot, en de betrokkenheid gaat heel ver. Tot in de weekenden aan toe. De cultuur is heel erg: we doen het met elkaar, iedereen is altijd aanspreekbaar, ook in de avonduren en op incourante tijden. Cursisten geven aan dat heel prettig te vinden. Daar komt bij dat we deelnemers onderweg heel veel testen, om te zien of de aangeboden kennis beklijft.”

Lilian Smits


"We blijven er gedurende het hele traject bovenop zitten"

Zo’n zwaar accent op begeleiding van cursisten is juist bij omscholingstrajecten heel belangrijk.

Smits: “Deelnemers gaan vaak totaal iets anders doen dan wat zij deden. Zo heb ik hier al eens een archeoloog en een concertpianist gehad die de overstap wilden maken. Maar veel cursisten hebben daar nog niet de vaardigheden voor in huis. Dat vergt breinleren: er moet eerst een kamertje worden gebouwd waar dat nieuwe leren kan landen, op kan aansluiten. Bovendien weten cursisten niet meteen of de opleiding wel bij hen past. En ons korte traject is ook nog eens super intensief. Met dagen van 9 tot 5, terug de schoolbanken in en dagelijks opdrachten maken; doe het maar eens. In zo’n snelkookpansetting kan begeleiding het verschil maken tussen vroegtijdig de brui eraan geven of toch maar doorzetten.”

Er gaat dus al heel veel goed bij ‘Make IT Work’. Toch valt er ook nog wel iets te verbeteren, waardoor het percentage vrouwelijke deelnemers in de toekomst misschien zelfs nog wat verder omhoog kan.

Kleijn: “Zo blijkt bijvoorbeeld uit een recent onderzoek van VHTO dat onze kandidaten enorm opkijken tegen het speeddaten met werkgevers. Want doe het maar eens, zonder enige kennis en ervaring een werkgever interesseren voor jou als persoon. Het zou kunnen dat vrouwen daar nog wat meer moeite mee hebben dan mannen, die vaak sneller geneigd zijn om te zeggen dat ze iets wel kunnen. Ook kan het misschien helpen als wij in ons docentenkorps vrouwen hebben. Nu is dat helaas nog niet het geval. En laten we vooral ook niet vergeten dat wij inmiddels heel veel goed gekwalificeerde vrouwelijke IT-professionals op de markt hebben afgeleverd. Een aantal daarvan zou het ongetwijfeld prima doen als ambassadeur of rolmodel.”

Smits: “Gek, we scoren goed met dat hoge aantal vrouwen op onze opleiding. Maar daar specifiek op inzetten is eigenlijk nooit een officiële beleidsdoelstelling geweest. Het is ons min of meer overkomen. Maar blijkbaar sluit hoe we het doen heel goed aan bij wat vrouwen willen.”

Make IT Work winnaar Pro Motor Award

In 2018 won Make IT Work de Pro-Motor Award. Deze jaarlijkse prijs stimuleert onderscheidende samenwerkingen tussen het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. De Pro Motor Award is een initiatief van Katapult. Dit label van Platform Talent voor Technologie verzamelt alle Nederlandse publiek-private samenwerkingen in een netwerk. Actiegericht werken zij hard aan het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt van de toekomst, in alle sectoren en door heel Nederland.

Make IT Work winnaar Pro Motor Award

In 2018 won Make IT Work de Pro-Motor Award. Deze jaarlijkse prijs stimuleert onderscheidende samenwerkingen tussen het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. De Pro Motor Award is een initiatief van Katapult. Dit label van Platform Talent voor Technologie verzamelt alle Nederlandse publiek-private samenwerkingen in een netwerk. Actiegericht werken zij hard aan het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt van de toekomst, in alle sectoren en door heel Nederland.

Deel via: