Verantwoording

Cijfers:

Analyses van PTvT op basis van DUO-data (2020), CBS-data (2020) en openbare data van Eurostat

Hoofdredactie:

Heleen Verheul- Verviers – Platform Talent voor Technologie

Redactie:

Eric Went - Went Werkt Journalistiek

Vormgeving:

Optima Forma bv, Voorburg

Deel via: