Platform Talent voor Technologie

Wij zijn daar waar onderwijs en arbeidsmarkt elkaar raken. Platform Talent voor Technologie (PTvT) is de landelijke organisatie voor onderwijs en arbeidsmarkt in het domein technologie en ICT. Samen met partners laten wij jongeren hun talenten ontdekken én zetten wij ons in voor het scholen en ontwikkelen van studenten en werknemers. Dit doen we regionaal, landelijk en Europees. Zodat er voldoende bètatechnici zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt van de toekomst. PTvT was voorheen Platform Bèta Techniek en werkt sinds haar oprichting in 2004 aan deze uitdaging, samen met ministeries, onderwijsinstellingen, bedrijven en andere partners in regionale netwerken.

De integrale aanpak, aangevuld met een regionale benadering, van PTvT bestaat uit gerichte netwerkondersteuning, waarbij wij als sparringpartner optreden en de onderlinge kennisdeling faciliteren, aangevuld met onderzoek, data, tools en evenementen.

Onderzoek

Data – feiten en cijfers

Kennisdeling

Samenstelling per 1-6-2022

Raad van toezicht

Ab van der Touw, President-commissaris TenneT Jan Hendrik Dronkers, Secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Annemarie Jorritsma, Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal Renata Voss, Lid College van Bestuur bij stichting BOOR Han Busker, Voormalig voorzitter van de FNV Hans de Jong, Commissaris bij diverse publiek en private organisaties

Directie

Beatrice Boots, Directeur-Bestuurder Pieter Moerman, Directeur

Programmamanagers

Sebastiaan Smit, Jet-Net & TechNet Pieter Moerman, Katapult Miriam Korstanje, Katapult - MKB programma’s Thomas Boekhoud, Groeifonds Bouke Bosgraaf, Techniekpact Annemarie Knottnerus, Actie-agenda LLO (SER) Erica Wortel, Corporate Communicatie

Bereik van PTvT in 2021

Meer dan 1.950 scholen

Meer dan 2.000 bedrijven

Meer dan 325 netwerken in het funderend onderwijs

Meer dan 450 samenwerkings­verbanden in het beroepsonderwijs

Deel via: