Dé verbinder voor toekomst voor technologie

Jet-Net & TechNet

Binnen het netwerk van Jet-Net & TechNet werken bedrijven en scholen samen om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs een reëel en positief beeld te geven van (wetenschap en) technologie en ict. Ons aanbod in 2021 beoogde scholen en bedrijven met elkaar te verbinden, kennis en expertise aan te bieden en te ondersteunen bij het ontwikkelen van activiteiten. Basisscholen ondersteunden we bij het geven van wetenschap- en technologieonderwijs.

Naast regionale samenwerkingsverbanden binnen Jet-Net & TechNet ondersteunden we ook andere netwerken, waaronder de regionale W&T-netwerken in het primair onderwijs, de VO-HO-netwerken, Toptechniek in Bedrijf en Sterk Techniekonderwijs. In het basisonderwijs bereikten we 54 procent van alle basisscholen en in het voortgezet onderwijs was dat 74 procent. In totaal hebben 2.095 bedrijven deelgenomen aan activiteiten met scholen en met netwerken.

Een aantal highlights

Jet-Net & TechNet Loket

Deze online matchingtool zorgt ervoor dat scholen en bedrijven op een laagdrempelige manier met elkaar in contact kunnen komen. Voor samenwerking tussen school en bedrijf is het loket een belangrijke tool die de regionale infrastructuur ondersteunt. Vanwege het wegvallen van fysieke gastlessen tijdens de Covid-19 periode waren er online videogastlessen met lesmateriaal (over duurzaamheid, energietransitie en mobiliteit) voor vo-scholen beschikbaar.

Career Days

November staat traditioneel in het teken van Career Days. Bovenbouwleerlingen met een technisch profiel komen op een interactieve manier in aanraking met de bedrijven uit diverse werelden van techniek. Dit jaar heeft alleen begin oktober de Career Day On Tour plaatsgevonden in Twente. Gedurende twee dagen konden leerlingen van het vmbo, havo en vwo diverse bedrijven bezoeken. Helaas hebben we, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, de Career Day events, die voor eind november/begin december gepland waren in de regio Zwolle, Eindhoven en Noord Holland moeten schrappen. Deze zijn allemaal verplaatst naar de eerste helft van 2022.

Vakkanjers

De Vakkanjer Challenge schooljaar 2020-2021, met het Wereld Natuur Fonds als opdrachtgever, is online afgerond. Verdeeld over vier live uitzendingen op YouTube kregen leerlingen in juni te horen wie de grote winnaars waren. Ondanks Covid-19 deden uiteindelijk 157 scholen met 6.817 leerlingen aan de challenge mee. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn Van Gogh en ASML opdrachtgevers. Het doel is dat leerlingen aan de slag gaan met kunst en technologie, met speciale aandacht voor licht. Met de opdrachtgevers werden in 2021 alle voorbereidingen afgerond, waaronder communicatie in de media. Zo’n 250 scholen (samen goed voor meer dan 10.000 leerlingen) gaan nu verder met de challenge aan de slag.

(Online) Trainingen & Workshops

In 2021 vonden circa honderd sessie, vooral online, plaats voor scholen, bedrijven en andere organisaties. Het Beta&TechMentality en de 7 Werelden van techniek bleken concepten die inspirerend werken om aan de slag te gaan met interesses en drijfveren van jongeren. De trainingen en workshops waren voorzien van praktische tools zodat docenten en professionals de opgedane kennis konden toepassen.

Samenwerking met partners

  • Tijdens de Dutch Technology Week leverde Jet-Net & TechNet een bijdrage aan diverse activiteiten van derden, waaronder Game On. Tijdens deze editie van Game On ontdekten 1.400 leerlingen in West-Brabant de 7 werelden van techniek. Zij konden een kijkje achter de schermen nemen bij regionale bedrijven en voerden praktijkopdrachten uit die mede door het lokale bedrijfsleven waren samengesteld. Daarnaast gingen ruim 14.000 basisschoolleerlingen aan de slag voor de MissionTech Challenge 2021. Hierbij bouwden leerlingen een kettingreactie, geheel in stijl van de 7 werelden van techniek.
  • Ruim 82.000 leerlingen hebben deelgenomen aan de Grootste (digitale) Escaperoom in het onderwijs. Dat gebeurde tijdens de Dutch Technology Week. De escaperoom was een samenwerking van Jet-Net & TechNet met UgradeNL en FutureNL. Via een spannende game maakten leerlingen kennis met digitale vaardigheden. Tegelijkertijd ontdekten zij hoe technologie helpt bij klimaatverandering.
  • Samen met regionale spelers (opleidingsfondsen, provincie, bedrijven en scholen) in Noord-Holland werden er ook in 2021 weer PET events (Promotie Evenement Techniek) georganiseerd en vormgegeven aan de hand van de 7 werelden van Techniek. Tijdens PET events komen bovenbouwleerlingen po via workshops en demonstraties met allerlei technieken in aanraking in een contextrijke leeromgeving. In 2006 vond het eerste PET event plaats, inmiddels zijn er tien edities in de regio.
  • In Noord Nederland werkte Jet-Net & TechNet weer samen met regionale partners (opleidingsfondsen, bedrijven en scholen) aan Techniek Tastbaar. Tijdens Techniek Tastbaar komen leerlingen tussen de 10 en 16 jaar in contact met de 7 werelden van Techniek. Jongeren leren allerlei beroepen kennen en zijn vooral zelf bezig met ontdekken. Van virtual reality tot aan lassen. In 2021 werd op twintig verschillende locaties dit doe-event georganiseerd.

Sterk Techniek­onderwijs

Sinds 2019 wordt er door inmiddels 78 regio’s hard gewerkt aan de transitiefase waarin een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekaanbod in elke regio in Nederland wordt gerealiseerd. Op regionaal niveau werken vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheden samen om de eigen plannen tot uitvoering te brengen in concrete activiteiten en resultaten. De ondersteuning van Sterk Techniekonderwijs (STO) wordt gevormd door een samenwerkingsverband van de Stichting Platforms VMBO en PTvT.

COVID-19

Vanwege Covid-19-maatregelen werden in 2021 vele activiteiten omgezet naar online-bijeenkomsten, trainingen en kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast is de directe ondersteuning van de regio’s ook veelal digitaal verlopen.

Ondersteuning van regio’s

Iedere regio kan een beroep doen op een eigen ondersteuner die optreedt als kritische vriend van de STO-regio. Omdat er in elke regio’s ondersteuners aanwezig waren werden er goede verbindingen gelegd met landelijke ontwikkelingen en tussen de regio’s onderling. Het programmateam hield goed contact met ondersteuners.

Voortgangs- en reflectiegesprekken

Begin 2021 heeft met alle regio’s een voortgangsgesprek plaatsgevonden. Het doel van deze gesprekken was de stand van zaken binnen de betreffende regio in kaart brengen en een aanzet doen voor de benodigde voortgangsrapportage. Door deze gesprekken heeft de landelijke ondersteuning een goed beeld verkregen van wat er goed loopt binnen de 78 regio’s, welke thema’s meer aandacht verdienen en welke goede voorbeelden er bestaan.

Training

Sterk Techniekonderwijs heeft sinds 2020 de training ‘Samen veranderen’ ontwikkeld met Esther Klaster van CommonEye en Annemarie Mars van For a Change. In de STO-regio’s bestaat er, mede vanwege personele wisselingen, blijvende behoefte aan een dergelijke training in verandermanagement, zo bleek ook in 2021. De trainingsmodules zijn uitgebreid en verdiept om nog beter de eigen verandering in de regio’s vorm te kunnen geven.

Kennisdeling en communicatie

  • In 2021 werden door STO zes inhoudelijke webinars, onder de noemer STO Live, georganiseerd. Thema’s die aan bod kwamen waren doorlopende leerroutes, samenwerking po-vo, keuzevakken met het bedrijfsleven, krimp, aandacht voor techniek binnen niet-techniekscholen en framing.
  • De STO-regio’s kwamen ook in 2021 bijeen in bovenregionale bijeenkomsten, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij logische structuren, zoals provinciale tafels of geografische indelingen. Deze bijeenkomsten werden voorbereid door het programmateam van STO en de ondersteuner(s) van de betrokken regio.
  • Voor de zomervakantie en de kerstvakantie heeft het programmateam twee inzoom-momenten georganiseerd om de STO-regio’s informeel met elkaar in gesprek te laten gaan. Het doel hiervan was elkaar inspireren en om het onderlinge adviseren op gang te brengen.
  • Aan het einde van het schooljaar 2020-2021 werd de winnaar van de Spotlight Sterk Techniekonderwijs bekendgemaakt. 25 Regionale projecten waren genomineerd voor de titel van ‘Meest aansprekende, innovatieve vorm van samenwerken’. De begeleidingscommissie van STO fungeerde als jury. Deze commissie sprak haar bewondering uit voor de mooie concrete projecten.
  • De website van STO biedt de regio’s ook de mogelijkheid een eigen regio-deel te vullen en in te zetten als eigen website en communicatiemiddel. Maar liefst 73 regio’s maakten hier gebruik van. Daarnaast bevat de website veel praktijkvoorbeelden, handvatten en achtergrondinformatie die regio’s ook weer in 2021 inspireerden en hielpen bij het omzetten van hun plannen tot uitvoering. Een van de veel bezochte onderdelen was de docententoolkit waarbij voorbeelden en praktische informatie zijn gebundeld om scholen te inspireren bij het aantrekken, behouden en professionaliseren van docenten.
  • De regioportretten, met daarin onderwijs- en arbeidsmarktgegevens, zijn in 2021 geüpdatet om regio’s en scholen direct overzicht te bieden in de nieuwe leerlingenaantallen. Daarnaast kregen de regio’s goed overzicht in de doorstroom van het vmbo naar het technisch mbo en werden de leerlingenprognoses weergegeven. Dit bood de regio de benodigde sturingsinformatie om plannen in stand te houden, bij te stellen of te intensiveren.

Deel via: