Actieagenda Leven Lang Ontwikkelen

Sinds begin 2019 zijn drie medewerkers voor drie jaar (gedeeltelijk) gedetacheerd bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Naar aanleiding van de uitvoering van Techniekpact en Zorgpact, waarin regionale samenwerking centraal stond, worden via deze weg de opbrengsten en de aanpak van deze 'pacten' geborgd in de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Hiermee wordt voortgebouwd op de expertise en gebruikgemaakt van de regionale netwerken uit beide pacten binnen het Regionale LLO-netwerk van de Actie-agenda. De aanjaagfunctie LLO is door het kabinet Rutte III bij de SER belegd, en wordt onder andere ingevuld met het verzamelen en delen van goede voorbeelden. Ook worden samen met het veld thema's uitgewerkt. Of er een dergelijke opdracht komt van Rutte IV is nog onbekend, de SER zelf vindt de Actie-agenda LLO belangrijk genoeg om de komende vier jaar door te zetten, gebruikmakend van de menskracht en expertise van het PTvT. Om het belang van LLO en de rol van de Actie-agenda daarbij te onderstrepen is een video gemaakt.

Het team LLO is ook aan de slag gegaan met de belemmeringen die worden ervaren om een positieve leercultuur tot stand te brengen. Bij een groot deel van de PTvT-programma's staat LLO hoog op de agenda. Binnen PTvT wordt met de SER-collega’s uitgewisseld wat er vanuit de programma's op het gebied van LLO wordt ondernomen. In 2021 heeft de SER een handreiking voor ondernemers in het mkb uitgebracht, over eigen regie en LLO die binnen de mkb-programma’s van het PTvT is gedeeld.

De focus voor de Actie-agenda LLO ligt op drie doorbraken:

1

Herkenbare en toegankelijke dienstverlening om mensen beter te bereiken voor leven lang ontwikkelen

2

Voldoende gekwalificeerde mensen voor transities op de arbeidsmarkt

3

Vaardigheden van mensen beter zichtbaar, inzichtelijk en uitwisselbaar maken

Rond het laatste onderwerp is in 2021 het inspiratiedocument ‘Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt’ verschenen, een thema dat o.a. binnen publiek-private samenwerkingsverbanden, verbonden aan Katapult, verder wordt uitgewerkt.

Deel via: