Internatio­na­lisering

Naast de nationale programma’s voert PTvT verschillende internationale activiteiten uit. Zo voert PTvT sinds 2015 het secretariaat van de EU STEM Coalition: een EU-breed kennis­netwerk van nationale en regionale uitvoerings­organisaties op het gebied van bètatechniek. Inmiddels heeft dit netwerk 36 leden (nationale en regionale ministeries, overheids­agentschappen, universiteits­netwerken, research councils), ook in niet-EU lidstaten als Zwitserland en Noorwegen.

De activiteiten van de EU STEM Coalition hebben in 2021 onder andere bijgedragen aan de ontwikkeling van een Deens Techniekpact, een op Jet-Net gebaseerd uitvoeringsprogramma in Baskenland en een Hongaars STEM platform. Daarnaast werd het netwerk door de Europese Commissie opgenomen in verschillende beleidsdoelen gericht op het verhogen van instroom, diversiteit en digitale vaardigheden, waaronder:

Naast de EU STEM Coalition ondersteunt PTvT vanuit Katapult de Nederlandse publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs. We helpen bij het gebruikmaken van de Europese financieringsinstrumenten, zoals de zogenaamde ‘Centres of Vocational Excellence’ (CoVE) in het Erasmus+ programma. PTvT is ook betrokken bij de ‘Community of Practice’ die kennisdeling faciliteert tussen de (uiteindelijk) circa honderd Europese projecten.

Mariya Gabriel

Eurocommissaris

EU STEM Coalition

De EU STEM Coalition voerde in 2021 het grootste deel van haar activiteiten digitaal of in ‘hybride’ danwel in een kleinschaliger format uit. Zo werden bij de jaarlijkse General Assembly-bijeenkomst (dit jaar geco-host door Duitse partnerorganisatie ZDI) de keynote presentaties van o.a. Eurocommissaris Mariya Gabriel gelivestreamd naar circa vijfhonderd deelnemers in heel Europa, terwijl de werksessies met de verschillende uitvoeringsorganisaties wel op locatie in Duitsland konden plaatsvinden. Ook werd er via verschillende digitale werksessies (taskforce meetings) door partners uit Denemarken, Zweden, Nederland en Frankrijk bijgedragen aan verschillende bijeenkomsten, gericht op het ontwikkelen van een regionaal programma voor publiek-private samenwerking in het voortgezet onderwijs in Bretagne. Deze taskforce heeft inmiddels geleid tot de oprichting van een nieuwe uitvoeringsorganisatie, met deelnemers uit het onderwijs en bedrijfsleven. Ook werd er opnieuw ingesprongen op de snel veranderende behoeften van uitvoeringsorganisaties (zowel binnen en buiten het netwerk). Daarnaast werd er door EU STEM Coalition leden, betrokken bij door de EU-gefinancierde project ‘Towards a European STEAM Platform’ (2020-2024), hard gewerkt aan het vergroten van de kennisbasis. Dat gebeurde onder andere met behulp van programma-mappings, data-analyse en het in kaart brengen van nationale en regionale monitoring-instrumenten (e.g. Techniekpact) en beleid op het gebied van bètatechnisch onderwijs en arbeidsmarkt.

Centres of Vocational Excellence

Ook buiten Nederland heeft Katapult in 2021 niet stilgezeten. Om Nederlandse publiek-private samenwerkingen (pps’en) goed te informeren over de mogelijkheden van de Erasmus Centers of Vocational Excellence (CoVE) en om internationaal op te schalen, hebben we samen met de MBO Raad, Neth-ER en Nuffic meerdere informatiesessies georganiseerd. De Europese Commissie investeert de komende jaren in totaal 400 miljoen euro in deze vorm van publiek-private samenwerking, met vier miljoen euro voor vier jaar per project. Afgelopen jaar waren er reeds twee CoVE’s onder leiding van Nederlandse instellingen actief, het PoVE Water en het European Platform for Urban Greening. Katapult is in beide projecten actief en helpt bij het ontwikkelen van pps’en door heel Europa. In 2021 hebben meerdere pps’en een voorstel voor een CoVE ingediend, waarvan in ieder geval vier CoVE’s met een sterke Nederlandse inbreng zijn goedgekeurd, op het gebied van Water, Advanced Manufacturing, Sustainable Cities en Offshore Windenergie.

Inmiddels zijn er 6 projecten met een sterke Nederlandse inbreng actief binnen Erasmus Centers of Vocational Excellence.

Naast het meedenken met nieuwe aanvragers en het meewerken aan twee van de CoVE’s hebben we samen met de twaalf pilot CoVE’s in 2021 een Community of Practice van CoVE’s opgericht, om de kennisuitwisseling tussen de projectleiders over hoe CoVE’s te implementeren te bevorderen. Naast maandelijkse thematische bijeenkomsten heeft deze Community of Practice een gezamenlijke publicatie voor het mkb uitgebracht, Connect, met daarin concrete voorbeelden hoe het mkb kan samenwerken met het beroepsonderwijs. Op verzoek van de Europese Commissie faciliteren we door middel van een match making kaart de vorming van nieuwe CoVE consortia. En in november vond tot slot in San Sebastian de officiële kick-off van deze Community plaats. Zowel de Community als Katapult mochten zich presenteren op één van de eerste grote internationale beroepsonderwijsconferenties sinds de coronacrisis, georganiseerd door Tknika en de Baskische overheid.

Deel via: