Voorwoord

Het eerste jaarverslag van Platform Talent voor Technologie! In 2018 beklonken we een krachtenbundeling van drie organisaties, die elk met eigen accenten en aanvliegroutes, zich al jarenlang inzetten om jongeren te enthousiasmeren voor technologie en ict. Begin 2019 gingen de organisaties onder één nieuwe naam van start.

Groei en welzijn van onze samenleving zijn steeds meer verbonden met technologie. Of het nu gaat om klimaat, economie, zorg of veiligheid: technologie maakt het verschil. Met de bundeling van opgebouwde kennis, vaardigheden en ervaring willen we samen met onze partners meer impact en bereik realiseren. Doel daarbij is om via het onderwijs en het bedrijfsleven alle jongeren de veelzijdigheid en aantrekkelijkheid van de technische beroepspraktijk te laten zien. Zodat uiteindelijk meer jongeren kiezen voor een technische opleiding en beroep.

2019 stond in het teken van het vormgeven van ons nieuwe portfolio in een nieuw jaar- en activiteitenplan. Het samensmelten van medewerkers binnen nieuwe teams en de transitie van producten en diensten voor het funderend onderwijs naar het label Jet-Net & TechNet. Op veel verschillende fronten is er in 2019 hard gewerkt aan het neerzetten van de organisatie. Tegelijkertijd zijn de activiteiten richting scholen en bedrijven onverminderd voortgezet. In dit jaarverslag geven wij u een impressie van onze activiteiten in 2019.

De afgelopen maanden zijn ook onze activiteiten geraakt door het coronavirus. Om binnen de periode van de anderhalvemeter-samenleving scholen en bedrijven toch adequaat bij te blijven staan, passen we onze activiteiten aan. Zo werken we aan nieuwe digitale vormen voor gastlessen, bedrijfsbezoeken en events. Hiermee willen we een bijdrage blijven leveren aan het ondersteunen van de regionale samenwerkingen van scholen en bedrijven.

Want ook in deze tijd blijft het belangrijk om te werken aan voldoende talenten voor technologie!

Chris van Bokkum

Beatrice Boots

Deel via: