Dé verbinder voor

toekomst in technologie

Binnen het netwerk van Jet-Net & TechNet werken honderden bedrijven en scholen samen. Leerlingen en docenten worden zo in contact gebracht met contexten uit het bedrijfsleven. Hiermee laten we hen ervaren hoe inspirerend, uitdagend en fascinerend een baan in de technologie, techniek en ICT is. Met als uiteindelijk doel dat meer jongeren een bewuste keuze kunnen maken voor een technisch profiel, vervolg­opleiding en carrière.

Sinds 2002 is het netwerk van Jet-Net & TechNet al actief. In 2019 is door de samenvoeging van organisaties gewerkt aan een nieuw portfolio waarin de netwerkaanpak is versterkt met producten en diensten van TechniekTalent.nu. Vanaf september 2019 zijn scholen en bedrijven via een campagne actief geïnformeerd over de samenvoeging en zijn de producten en diensten onder het label Jet-Net & TechNet geïntroduceerd. Een belangrijk thema in 2019 was het vmbo. Vanuit Jet-Net & TechNet is ondersteuning geboden aan de regio’s bij hun planvorming voor de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs.

Jet-Net & TechNet is actief in het basis en voortgezet onderwijs. Naast de regionale samenwerkingsverbanden binnen Jet-Net & TechNet ondersteunen we ook andere netwerken waaronder de regionale w&t-netwerken in het primair onderwijs, de VO-HO-netwerken, Toptechniek in Bedrijf en Sterk Techniekonderwijs. In het basisonderwijs bereiken we 42% van alle basisscholen en in het voortgezet onderwijs 71,4%. Bij het netwerk zijn meer dan 2.000 bedrijven aangesloten. Samen met scholen komen zij in actie om jongeren een goed beeld te geven van de arbeidsmarkt van de toekomst.

Techniek, technologie en ict ervaren

Wij ondersteunen de scholen en bedrijven met informatie, activiteiten, materialen, tips en inspiratie om kinderen en jongeren enthousiast te maken voor technologie, techniek en ict. Voorbeelden hiervan zijn de inspiratieles, webinars, toolboxen voor wetenschap & technologie onderwijs (W&T onderwijs) maar ook tips voor bedrijfsbezoeken en gastlessen. Daarnaast organiseren we landelijke en regionale activiteiten waarbij het doel is om jongeren technologie, techniek en ict te laten ervaren.

In 2019 hebben we deelgenomen aan de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT). In workshops konden leerkrachten zelf ervaren hoe Ontwerpend & Onderzoekend Leren werkt. Met voldoende inspiratie en een w&t-kit namen ze een schat aan bruikbare ideeën en handvatten voor boeiende W&T-lessen mee naar huis. In totaal bezochten 3.000 leerkrachten de workshops en de stand.

Vakkanjers

Aan het programma Vakkanjers – onderdeel van Jet-Net & TechNet – namen in het schooljaar 2018-2019 ruim 8.000 leerlingen deel. Vakkanjers kent een doorlopende lijn van groep 7 tot en met vmbo en mbo. Jongens en meisjes kunnen hun vakmanschap ontdekken en ontwikkelen als Vakkanjer Junior (groep 7 en 8) Vakkanjer Scout (1 vmbo), Explorer (2+3 vmbo), Pioneer (3+4 vmbo) en Navigator (mbo). Dat doen ze met een technische opdracht voor een maatschappelijk relevante échte opdrachtgever. In 2019 was het Nationaal Comité 4 en 5 mei opdrachtgever voor de challenges. Tijdens de 3e editie van Vakkanjers Live pitchten de beste teams hun ideeën en prototypes voor het vormgeven van een nationaal monument, aan een jury en de ruim 2.500 bezoekers.

Tijdens de regionale Career Days van 2019 zetten de aangesloten bedrijven zich in om meer dan 4.500 leerlingen in het voortgezet onderwijs (klas 3 vmbo, 4 havo, 5 vwo) de grote variatie aan technische beroepen en bedrijven te laten ervaren. Tijdens dit grootse meerdaagse evenement in Delft, Zwolle en regio Eindhoven bezoeken leerlingen meerdere workshops van bedrijven in een dagdeel van drie uur. En gaan ze zelf aan de slag met technologie, techniek of ict.

Meer technologie op het vmbo

2019 stond ook in het teken van de start van het programma Sterk Techniekonderwijs. Om werk te maken van de toenemende vraag van de arbeidsmarkt naar goed geschoold technisch personeel is in het regeerakkoord extra geld vrijgemaakt voor techniekonderwijs op het vmbo. De komende jaren stelt het kabinet structureel € 100 miljoen beschikbaar voor regionale samenwerkingsverbanden van vmbo, mbo en bedrijfsleven om gezamenlijk plannen uit te voeren die zorgen voor een dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Binnen het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs – een samenwerking tussen Stichting Platforms VMBO en PTvT – hebben wij in 2019 scholen en regio’s gestimuleerd en ondersteund bij het vormen van samenwerkingsverbanden en de ontwikkeling van een sterke regionaal gedragen visie met bijbehorende plannen. Met een landelijke kick-off in aanwezigheid van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob zijn op 3 oktober 2019 de inzet van de 78 regio’s met een bereik van 96% van het aantal technische vmbo’s gevierd.

Meer technologie op het vmbo

2019 stond ook in het teken van de start van het programma Sterk Techniekonderwijs. Om werk te maken van de toenemende vraag van de arbeidsmarkt naar goed geschoold technisch personeel is in het regeerakkoord extra geld vrijgemaakt voor techniekonderwijs op het vmbo. De komende jaren stelt het kabinet structureel € 100 miljoen beschikbaar voor regionale samenwerkingsverbanden van vmbo, mbo en bedrijfsleven om gezamenlijk plannen uit te voeren die zorgen voor een dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Binnen het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs – een samenwerking tussen Stichting Platforms VMBO en PTvT – hebben wij in 2019 scholen en regio’s gestimuleerd en ondersteund bij het vormen van samenwerkingsverbanden en de ontwikkeling van een sterke regionaal gedragen visie met bijbehorende plannen. Met een landelijke kick-off in aanwezigheid van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob zijn op 3 oktober 2019 de inzet van de 78 regio’s met een bereik van 96% van het aantal technische vmbo’s gevierd.

Deel via: