Meer PTvT

in 2019

Naast activiteiten binnen de labels Jet-Net & TechNet voor het primair en voortgezet onderwijs en Katapult voor het beroeps­onderwijs voert PTvT ook thematische programma’s uit. Deze zijn gericht op het zorgen voor voldoende gekwalificeerde bètatechnici, het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het stimuleren van leven lang ontwikkelen. Door ons netwerk en de opgezette infrastructuur spelen wij hierbij een belangrijke rol in het verbinden van landelijk beleid met de praktijk van onderwijs en bedrijven in de regio.

Techniekpact


Onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren, regio’s en Rijk

Actie-agenda


Leven Lang Ontwikkelen

EU STEM Coalition


Science, Technology, Engineering & Math

Deel via: