Drie pijlers voor een integrale aanpak

Door de jaren heen zien we een ontwikkeling in de aanpak om meer jongeren te interesseren voor technologie en ict.

Van mediacampagnes naar meer fundamentele aanpakken: vernieuwing van onderwijs, meer de praktijk van technologie de school in halen, meer duurzame samenwerking tussen scholen en bedrijven en crossovers naar niet-technische sectoren als de zorg. Vanuit onze ervaring weten we dat alleen een integrale aanpak effectief is.

De integrale aanpak van Platform Talent voor Technologie (PTvT) bestaat uit gerichte netwerkondersteuning, waarbij wij als sparringpartner optreden en de onderlinge kennisdeling faciliteren, aangevuld met kennis, data, tools en evenementen. Deze aanpak aangevuld met een regionale benadering, die ook centraal staat in het in 2013 ondertekende Techniekpact, baseren wij op een drietal kennispijlers: Beeldvorming, Onderzoek & Monitor en Samenwerking school en bedrijf.

Kennispijler

Beeldvorming

Kennispijler

Onderzoek & Monitor

Kennispijler

Samenwerking

Deel via: