Blijvend werken aan

Talent voor Technologie

We rijden steeds meer elektrisch, plaatsen zonnepanelen en windmolens, werken aan andere bronnen voor duurzame energie en zoeken naar oplossingen voor circulair bouwen. Met deze innovaties werken we aan een leefbare toekomst voor ons land. Nederland heeft die innovatiekracht nodig om te kunnen blijven groeien en voorop te blijven lopen. Dit kan niet zonder goed geschoolde technici. Ingenieurs die creatieve oplossingen bedenken, it-ers voor het programmeren van robots, installateurs voor het aanleggen van duurzame installaties: vakmensen met talent voor technologie!

Blijvend werken aan

Talent voor Technologie

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen een talent voor technologie heeft. We vinden dat iedereen ook de kans moet krijgen om dit talent te ontdekken en ontplooien. Daarom blijven wij ons de komende jaren ook inzetten om in het onderwijs structurele aandacht voor technologie en ict te realiseren. Duurzame samenwerkingen tussen scholen en bedrijven, vroegtijdig beginnen met het aanleren van vaardigheden, het zorgen van betere beeldvorming van technologie en ict bij jongeren en ouders én voldoende vakdocenten zijn daarbij cruciaal.

Veranderingen in het onderwijs en resultaten van uitstroom op de arbeidsmarkt hebben een lange doorlooptijd. Om de huidige tekorten op de arbeidsmarkt te verminderen, zetten we ons de komende jaren in om met alle partners te werken aan een doorbraak van leven lang ontwikkelen. In veel sectoren veranderen werkzaamheden door de invloed van technologie soms met het verdwijnen van banen tot gevolg. Met alle partners moeten we werken aan een systeem waarin mensen door om- en bijscholing snel weer geschikt zijn voor de arbeidsmarkt.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen een talent voor technologie heeft. We vinden dat iedereen ook de kans moet krijgen om dit talent te ontdekken en ontplooien. Daarom blijven wij ons de komende jaren ook inzetten om in het onderwijs structurele aandacht voor technologie en ict te realiseren. Duurzame samenwerkingen tussen scholen en bedrijven, vroegtijdig beginnen met het aanleren van vaardigheden, het zorgen van betere beeldvorming van technologie bij jongeren en ouders én voldoende vakdocenten zijn daarbij cruciaal.

Veranderingen in het onderwijs en resultaten van uitstroom op de arbeidsmarkt hebben een lange doorlooptijd. Om de huidige tekorten op de arbeidsmarkt te verminderen, zetten we ons de komende jaren in om met alle partners te werken aan een doorbraak van leven lang ontwikkelen. In veel sectoren veranderen werkzaamheden door de invloed van technologie soms met het verdwijnen van banen tot gevolg. Met alle partners moeten we werken aan een systeem waarin mensen door om- en bijscholing snel weer geschikt zijn voor de arbeidsmarkt.

De toekomst is gezien de huidige situatie met het coronavirus onvoorspelbaar. Een economische recessie wordt verwacht. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor technische bedrijven en de arbeidsmarkt. Goed opgeleid personeel blijft de sleutel tot een succesvolle onderneming. Tegelijkertijd ontstaat er een digitale revolutie in het onderwijs die kansen biedt om nieuwe onderwijs- en scholingsconcepten verder te brengen.

Kennis hierover delen is des te meer nodig. Innovatiekracht zal nog harder nodig zijn om Nederland weer te kunnen laten groeien. De investeringen, opgebouwde infrastructuur en de toegevoegde waarde voor scholen en bedrijven mogen we niet stil laten vallen. We moeten blijven investeren in een toekomst vol talenten voor technologie!


"Goed opgeleid personeel blijft de sleutel tot een succesvolle onderneming."

Deel via: