Aanjagers van de kennis voor morgen

In Katapult innoveren, experimenteren en investeren bedrijven, onderwijs­instellingen, overheden en onder­zoekers samen in het beroeps­onderwijs (mbo en hbo) en dé beroepspraktijk van morgen. Katapult is een netwerk van meer dan 300 samen­werkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven (Centra) en groeit continu. Deze Centra ontwikkelen kennis en knowhow hoe onderwijs en innovatie voortdurend te verbinden om de beste en modernste vakmensen op te leiden.

Vanaf 2011 ondersteunen wij in opdracht van de ministeries van OCW, EZK, LNV en het programmabureau Smart Industry binnen het beroepsonderwijs de ontwikkeling en continuering van regionale samenwerking tussen bedrijven, mbo, hbo en regionale overheden. Van samenwerking om de entreeopleidingen te verbeteren, tot samenwerking om state-of-the art onderzoek daadwerkelijk te implementeren bij bedrijven. Om de instroom in mbo en hbo opleidingen te verhogen, maar óók om werkenden een beter perspectief te bieden op hun toekomstige carrière.

In het voorjaar van 2019 is er een enquête naar de impact van publiek-private samenwerking (pps) uitgevoerd onder 191 samenwerkingsverbanden, en de netwerkkaart met ruim 300 samenwerkingsverbanden en hun partners. Daaruit blijkt dat mbo en hbo-onderwijsinstellingen en bedrijven elkaar steeds vaker en beter weten te vinden in publiek-private samenwerking om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren. Het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs in het mbo en hbo is in sinds 2016 gestegen van 6.000 naar 9.800, een groei van 58% in twee jaar. Daar profiteren zo’n 84.000 studenten van. Inmiddels breidt het netwerk zich ook Europees uit, met de ontwikkeling van zogenaamde Centres of vocational excellence.

Voor Katapult stond 2019 in het teken van twee thema’s: de meerwaarde van de samenwerking voor klein mkb enerzijds, en het inzetten op leven lang ontwikkelen programma’s anderzijds.

Begin 2019 konden veertien ondernemers via MKB!dee uit het technisch midden- en kleinbedrijf starten met hun project voor betere scholing en ontwikkeling van hun (toekomstige) medewerkers. Vanuit Katapult worden de projecten ondersteund met onderlinge kennisdeling, advies en wordt hen een podium geboden voor hun voorbeelden en lessen. Met als doel dat zoveel mogelijk anderen daarvan kunnen profiteren en aan kunnen bijdragen. De eerste groep van 14 MKB!dee-projecten leverde eind 2019 hun resultaten op. Op 2 december 2019 namen 47 nieuwe projecten hun symbolische cheque voor het subsidiebedrag vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in ontvangst.

Vanuit het MKB Actieplan heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook subsidie beschikbaar gesteld voor de versnelling van digitalisering in het mkb. Mkb’ers die met online sales en marketing meer rendement uit hun bedrijf willen halen maar niet weten hoe ze daarin te werk gaan, krijgen hierbij hulp van studenten. Katapult ondersteunt in opdracht van het ministerie de opstart van de MKB-Werkplaatsen digitalisering waar onderwijs en bedrijven elkaar kunnen vinden.

Op 7 oktober 2019 vond de aftrap van dit programma in aanwezigheid van staatssecretaris Mona Keijzer plaats bij de “Werkplaats Online Ondernemen Groningen’.

Op 1 oktober 2019 kwam het netwerk van Katapult bijeen in DeFabrique in Utrecht voor de derde editie van de Katapultdag. Aan de hand van de diverse maatschappelijke uitdagingen en gesprekken met Aanjagers van Katapult zoals Hans de Jong, president van Philips NL, werden inzichten en kennis gedeeld over de meerwaarde van publiek-private samenwerkingen voor bedrijven, de maatschappij of het onderwijs.

Deel via: