Techniekpact

Sinds 2013 ondersteunen wij de uitvoering van het Nationaal Techniekpact. In 2020 is bekendgemaakt dat het Techniekpact en onze ondersteuning ook in 2021 zal worden voortgezet. Vanuit onze opdracht fungeren we als liaison tussen het landelijk beleid en de agenda’s van de regionale Techniekpacten.

Vanuit het Techniekpact wordt er in de toekomst ingezet op vier hoofdthema’s:

  • Instroom: Om aan de groeiende behoefte naar technisch geschoold personeel te kunnen voldoen zal de keuze voor een technische opleiding vaker moeten worden gemaakt. De instroom loopt achter bij meiden/vrouwen en jongeren met een migratieachtergrond, hier zal extra aandacht aan worden besteed.
  • Lerarentekort & professionalisering: In de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt spelen docenten een cruciale rol. Daarom wordt ingezet op het hybride docentschap: professionals die een baan in het onderwijs combineren met een andere baan.
  • Publiek-privaat samenwerken: Door samen te werken creëren overheid, onderwijs en bedrijven oplossingen voor gezamenlijke vraagstukken. Het uitgangspunt van een publiek-private samenwerking binnen het Techniekpact is om een duurzaam en intensief partnership te bouwen om zo het technisch beroepsonderwijs toekomstbestendig te maken.
  • Leven Lang Ontwikkelen: De arbeidsmarkt verandert steeds sneller en daarmee het belang van continu (kunnen) ontwikkelen. Vanuit het Rijk maar ook vanuit de regio’s komt er de komende jaren veel extra inzet op scholing, ontwikkeling en samenwerking in het kader van het herstel van de arbeidsmarkt.

Hybride Docent

Het afgelopen jaar zijn er binnen het programma Hybride Docent in het Technisch Beroepsonderwijs vijf pilots rondom hybride docentschap opgezet. De ervaringen van deze vijf regionale samenwerkingen worden gebruikt om beter inzicht te krijgen in welke voorwaarden, belemmeringen of successen doorslaggevend zijn voor duurzame inzet van hybride docenten. Uit de verschillende regio’s en aanvullend onderzoek is veel kennis en goed voorbeelden opgehaald en dit is omgezet naar concrete handvatten en tools. Dit programma zal eind maart van 2021 worden afgerond, maar het wordt dan voortgezet als zijnde een van de vier hoofdthema’s van Techniekpact.

Jaarconferentie Techniekpact

Op maandag 15 juni 2020 vond de Jaarconferentie Techniekpact online plaats. Hier presenteerde voorzitter Thea Koster haar advies over de toekomst en doorontwikkeling van het Techniekpact en werden ook de resultaten van de Monitor Techniekpact getoond.

Werkbezoek Gelders Vakmanschap

Hare Majesteit Koningin Máxima bezocht op donderdag 25 juni het Gelders Vakmanschap bij het Apeldoornse gastbedrijf Hamer. Naast een rondleiding vond er ook een gesprek plaats met de regionale vertegenwoordigers van Techniekpact.

Foto: Sander Koning

Sciencemakers

Om landelijk meer aandacht te krijgen voor wetenschap, technologie en maken is vanuit het Techniekpact het evenement ScienceMakers Awards geïnitieerd. In november 2020 vond de zesde editie van dit event plaats. Een bijzondere editie: de ScienceMakers zijn voor het eerst geheel online in het zonnetje gezet gedurende de campagne ScienceMakersLAB. De hele maand november hebben we, samen met presentator Dennis Weening, heel Nederland kennis laten maken met de jonge innovatieve talenten en hun bijzondere prestaties. Via social media met 32 video’s hebben we ruim 179 duizend jongeren in Nederland bereikt.

Bekijk de terugblik van de ScienceMakers Awards 2020:

Deel via: