Platform Talent voor Technologie

Er lijkt nooit een beter moment te zijn geweest om digitale en remote processen te versnellen. PTvT heeft hier dan ook met volle kracht op ingezet en er blijven kansen om dit verder uit te breiden. Zodat alle jongeren in het onderwijs, ondanks deze unieke omstandigheden, hun talenten voor technologie en ict kunnen ontdekken door het opdoen van positieve ervaringen hiermee.

Drie pijlers voor een integrale aanpak

De integrale aanpak van Platform Talent voor Technologie (PTvT) bestaat uit gerichte netwerkondersteuning, waarbij wij als sparringpartner optreden en de onderlinge kennisdeling faciliteren, aangevuld met kennis, data, tools en evenementen. Deze aanpak aangevuld met een regionale benadering, die ook centraal staat in het in 2013 ondertekende Techniekpact, baseren wij op een drietal kennispijlers: Beeldvorming, Onderzoek & Monitor en Samenwerking school en bedrijf.

Kennispijler

Beeldvorming

Kennispijler

Onderzoek & Monitor

Kennispijler

Samenwerking

Over PTvT

PTvT geeft, in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid, uitvoering aan de brede bètatechniek agenda. Met als doel alle jongeren in het onderwijs hun talenten voor technologie en ict te laten ontdekken door het opdoen van positieve ervaringen hiermee. Wij zetten ons in voor meer duurzame samenwerkingen tussen scholen en bedrijven binnen regionale netwerken, met als doel dat:

  • alle leerlingen in het funderend onderwijs aantrekkelijk en up-to-date techniekonderwijs krijgen,
  • ten minste vier op de tien leerlingen / studenten een bètatechnische opleiding afronden.

Bereik van PTvT in 2020

Meer dan 1.950 scholen

Meer dan 2.000 bedrijven

Meer dan 325 netwerken in het funderend onderwijs

Meer dan 385 samenwerkings­verbanden in het beroepsonderwijs


Onze missie is in het onderwijs de veelomvattende en mooie wereld van technologie en ict op de kaart zetten bij jongeren.

Samenstelling per 1-4-2021

Raad van toezicht

Ab van der Touw, President-commissaris TenneT Jeroen van der Veer, Voorzitter Raad van Toezicht TU Delft Jan Hendrik Dronkers, Secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Annemarie Jorritsma, Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal Renata Voss, Lid College van Bestuur bij stichting BOOR Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, Voorzitter Ondernemersorganisatie FME Marloes Michon, Vice President Human Resources Shell Netherlands and BeNeFrux Han Busker, Voormalig voorzitter van de FNV

Piet Fortuin, Voorzitter CNV Vakcentrale en voorzitter CNV Vakmensen

Directeur- Bestuurders

Chris van Bokkum Beatrice Boots

Programmamanagers

Sebastiaan Smit, Jet-Net & TechNet Jeroen Collignon, Jet-Net & TechNet Pieter Moerman, Katapult Bouke Bosgraaf, Techniekpact Annemarie Knottnerus, Actie-agenda LLO (SER) Erica Wortel, Corporate Communicatie

Deel via: