Meer PTvT

in 2020

PTvT voert ook een aantal thematische programma’s uit. Deze zijn gericht op het zorgen voor voldoende gekwalificeerde bètatechnici, het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het stimuleren van leven lang ontwikkelen. Door ons netwerk en de opgezette infrastructuur spelen wij hierbij een belangrijke rol in het verbinden van landelijk beleid met de praktijk van onderwijs en bedrijven in de regio.

Actie-agenda


Leven Lang Ontwikkelen

EU STEM Coalition


Science, Technology, Engineering & Math

Ook in 2021 zetten wij ons in om meer jongeren kennis te laten maken met technologie en ict. Blijf op de hoogte van onze activiteiten via www.ptvt.nl.

Deel via: