Dé verbinder voor toekomst voor technologie

Jet-Net & TechNet

Binnen het netwerk van Jet-Net & TechNet werken bedrijven en scholen samen om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs een reëel en positief beeld te geven van (wetenschap en) technologie en ict. Ons aanbod is erop gericht om scholen en bedrijven met elkaar te verbinden, kennis en expertise aan te bieden en te ondersteunen bij het ontwikkelen van activiteiten. Voor basisscholen is het aanbod daarnaast ook gericht op ondersteuning bij het geven van wetenschap- en technologieonderwijs.

Naast regionale samenwerkingsverbanden binnen Jet-Net & TechNet ondersteunen we ook andere netwerken, waaronder de regionale w&t-netwerken in het primair onderwijs, de VO-HO-netwerken, Toptechniek in Bedrijf en Sterk Techniekonderwijs. In het basisonderwijs bereiken we 56% van alle basisscholen en in het voortgezet onderwijs 78%. Bij het netwerk zijn meer dan 2.000 bedrijven aangesloten. Samen met scholen komen zij in actie om jongeren een goed beeld te geven van de arbeidsmarkt van de toekomst.

Door de omstandigheden en de veranderde wensen en behoeften zijn er voor de tweede helft van het jaar drie actielijnen opgesteld:

  • De volgende stap: meer mkb-bedrijven doen impactvol mee: het mkb kon aan drie laagdrempelige digitale producten deelnemen: online webinars, regionale meet-ups en 1-op-1 coaching.
  • Techniekinstroom een impuls geven via digitaal lesmateriaal: er zijn lesbrieven en digitale gastlessen met verschillende thema’s ontwikkeld. De gastlessen met de thema’s duurzaamheid en energietransitie zijn door 106 scholen aangevraagd en bekeken.
  • Innovatieve aanpakken verder brengen via regionale experimenten: we hebben 18 regionale initiatieven geselecteerd die we steunen en verder helpen. Hier werd door de initiatieven zeer positief op gereageerd.

Activiteiten en evenementen

Een groot deel van ons aanbod was al digitaal beschikbaar; een aantal fysieke workshops en trainingen zijn snel omgebouwd tot webinars. Onze evenementen konden niet allemaal (online) doorgaan. Zo hebben de Career Days en de Career Days on Tour dit jaar niet plaatsgevonden. Als alternatief is er een aangepast digitaal concept ‘Expeditie 7 werelden’ ontwikkeld waar jongeren kennismaken met personen en bedrijven en aan de slag gaan met doe-opdrachten. 146 scholen en 25 bedrijven hebben de expeditie aangevraagd en doorlopen. Ook is in een pilot geëxperimenteerd met live en online speeddates met onder andere ASML en Philips. En in Twente is samen met het Techniekpact Twente een basis voor Career Day VR opgezet.

Bekijk de video 'Expeditie 7 werelden van techniek':

Vakkanjers

Aan het programma Vakkanjers - onderdeel van Jet-Net & TechNet - namen in het schooljaar 2019-2020 ruim 10.000 middelbare scholieren deel. Vakkanjers kent een doorlopende lijn van groep 7 tot en met vmbo en mbo. Jongens en meisjes kunnen hun vakmanschap ontdekken en ontwikkelen als Vakkanjer Junior (groep 7 en 8) Vakkanjer Scout (1 vmbo), Explorer (2+3 vmbo), Pioneer (3+4 vmbo) en Navigator (mbo). Dat doen ze met een technische opdracht voor een maatschappelijk relevante échte opdrachtgever. In 2020 zijn de leerlingen aan de slag gegaan voor de Johan Cruyff Foundation met ideeën om meer jongeren in beweging te krijgen.

Het evenement Vakkanjers LIVE ging niet door, dus er werd een alternatief bedacht: in twee weken is met een bus het hele land doorkruist om 140 finalisten op 36 scholen hun finaleticket te overhandigen. De finale was op 10 en 11 juni, met een afsluiting van de Vakkanjer Challenge die online live door de leerlingen en docenten te volgen was. Het Wereld Natuur Fonds is de nieuwe opdrachtgever van de Vakkanjer Challenge voor schooljaar 2020-2021.

Bekijk de aftermovie van de finale Vakkanjers 2020:

Sterk Techniekonderwijs

Om werk te maken van de toenemende vraag van de arbeidsmarkt naar goed geschoold technisch personeel is in het regeerakkoord extra geld vrijgemaakt voor techniekonderwijs op het vmbo. De komende jaren stelt het kabinet structureel €100 miljoen beschikbaar voor regionale samenwerkingsverbanden van vmbo, mbo en bedrijfsleven om gezamenlijk plannen uit te voeren die zorgen voor een dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. In 2019 zijn regio’s gevormd en plannen gemaakt en in januari 2020 gingen 70 regio’s van start met de uitvoering van hun plannen. Later in het jaar kregen nog 7 regio’s goedkeuring voor hun (bijgestelde) regioplan. Hiermee komt het totale aantal regio’s dat uitvoering geeft aan de regeling Sterk Techniekonderwijs op 77.

Ook voor dit programma was het niet mogelijk om fysieke evenementen te organiseren. Daarom is “Sterk Techniekonderwijs LIVE” in het leven geroepen. Dit is een online uitzending rondom een inhoudelijk thema uit de regioplannen Sterk Techniekonderwijs. Deze uitzendingen vinden maandelijks plaats, de eerste was eind oktober over het thema “Techniekhubs”.

Deel via: